Uvjeti korištenja

Uvjeti korištenja internetske stranice (dalje u tekstu: „Uvjeti korištenja“)

 

Datum stupanja na snagu: 11.9.2019.

 

  1. OPĆE ODREDBE

 

Internetska stranica https://www.connexus-inzenjering.hr/ (u daljnjem tekstu: „Stranica“) je vlasništvo društva CONNEXUS INŽENJERING društvo s ograničenom odgovornošću za posredovanje i trgovinu, Samobor (Grad Samobor), Ulica Krešimira Purića 23, OIB: 19548922475 („Connexus“ ili „mi“). Connexus omogućuje korištenje usluga i sadržaja Stranice koje je regulirano ovim Uvjetima korištenja.

 

Svi materijali koji se nalaze na Stranici mogu se koristiti isključivo uz izričito odobrenje nositelja autorskih prava te nositelja žiga i/ili industrijskog dizajna.

 

Uvjetima korištenja se propisuju uvjeti i pravila za krajnje korisnike i odnose se na korištenje Stranice. Korištenjem Stranice, krajnji korisnici prihvaćaju Uvjete korištenja i Pravila privatnosti te pristaju na korištenje Stranice u skladu s njima.

 

U određenim situacijama, pristup Stranici može biti nedostupan zbog radova i održavanja Stranice ili zbog uvođenja novih sadržaja te u slučajevima nepredviđenih okolnosti koje su izvan kontrole Connexusa, a koje će Connexus nastojati otkloniti u najkraćem mogućem roku.

 

Korisnik može svoj upit postaviti putem jednostavnog obrasca objavljenog na Stranici, odnosno e-poštom, a Connexus će poslati pisani odgovor e-poštom u primjerenom roku.

 

  1. TEMELJNI POJMOVI

 

U smislu ovih Uvjeta korištenja, korisnik Stranice je fizička ili pravna osoba koja postavi upit za narudžbu proizvoda ili pružanje usluge koju pruža Connexus putem obrasca na Stranici, ispuni polja s traženim podacima i koja koristi sadržaje posredstvom Stranice („Korisnik“).

 

Ako su u polje s podacima o Korisniku upisani podaci o pravnoj osobi, tada se pravna osoba smatra Korisnikom, dok fizička osoba čiji su podaci uneseni predstavlja ovlaštenu osobu pravne osobe Korisnika.

 

Kako bi upit za pružanje usluge bio valjan, osoba koja postavlja upit mora biti starija od 18 godina.

 

Proizvodi na Stranici su označeni s cijenom i PDV-om, međutim tek nakon zaprimanja upita dajemo Korisniku ponudu, provjeravamo stanje na skladištu te potvrđujemo s Korisnikom preciznu narudžbu, način plaćanja i dostavu.

 

  1. OSOBNI PODACI

 

Korisnik snosi odgovornost za točnost i potpunost unesenih podataka prilikom postavljanja upita i popunjavanja formulara putem Stranice.

 

Za više informacija o tome koje informacije prikupljamo i na koji način obrađujemo osobne podatke, pročitajte naša Pravila privatnosti.

 

  1. POSTAVLJANJE UPITA

 

Korisnik postavlja upit popunjavanjem formulara objavljenog na Stranici pri čemu se ne registrira kao korisnik. Upit se smatra zaprimljenim kada Stranica elektronskim putem zaprimi upit.

 

Nakon zaprimanja upita, Connexus će obavijestiti Korisnika putem elektroničke pošte o tome da je zaprimio upit. U slučaju da Korisnik nije primio takvu obavijest, Korisnika se upućuje provjeriti nalazi li se poruka u spam pretincu e-pošte te je li pretinac e-pošte Korisnika popunjen.

 

 

  1. ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI; MJERODAVNO PRAVO/SUDSKA NADLEŽNOST

 

Connexus, u opsegu koji je dopušten mjerodavnim pravo, ne odgovara za bilo kakvu štetu nastalu korištenjem ove Stranice ili korištenjem informacija sa Stranice.

 

Na sve sporove koji nastanu u vezi korištenja Stranice i/ili Uvjeta korištenja primjenjuje se hrvatsko pravo. Sukladno prihvaćanju ovih Uvjeta korištenja pristupanjem Stranici ili njenim korištenjem prihvaćate isključivu nadležnost hrvatskih sudova.

 

 

  1. ZAVRŠNE ODREDBE

 

U slučaju da se bilo koji uvjet ili odredba ovih Uvjeta korištenja smatraju ili proglase nevažećima, nezakonitima ili neprovedivima iz bilo kojeg razloga na temelju bilo kojeg zakonskog propisa i javnog poretka, takva odredba prestat će vrijediti i proizvoditi učinke u opsegu u kojem je nevažeća ili neprovediva, a ostale će odredbe ostati važeće u punoj snazi.