Pravila privatnosti

Datum: 11.9.2019. godine

 

 1. Voditelj obrade

 

CONNEXUS INŽENJERING d.o.o., sa sjedištem u Samoboru, Ulica Krešimira Purića 23, OIB:  19548922475 (“Connexus” ili “mi” ili “nas“) poštuje vašu privatnost i obvezuje se zaštititi je tijekom i nakon vašeg posjeta ovoj internetskoj stranici, s njom povezanoj mobilnoj stranici i bilo kojoj mikro stranici kojoj se može pristupiti preko ove stranice (dalje u tekstu “Stranica“, a zajednički “Stranice“). U tom smislu, Connexus djeluje kao voditelj obrade (“Voditelj obrade“), u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka. Ova pravila privatnosti (“Pravila  privatnosti“) daju uvid u naše postupke u vezi s obradom osobnih podataka.

 

 1. Obrada osobnih podataka

 

Connexus prikuplja i obrađuje osobne podatke, odnosno podatke putem kojih vas se može izravno ili neizravno identificirati. Vaše osobne podatke obrađujemo u slučajevima kada:

 • posjetite našu Stranicu.
 • pošaljete upit za narudžbu na Stranici,
 • ispunite kontaktni obrazac na Stranici,
 • kontaktirate nas ili se povežete s nama putem e-pošte ili telefona
 • prijavite za posao kod nas,
 • pošaljete nam otvorenu molbu,
 • ste s nama u poslovnoj suradnji.
 • imate našu Facebook stranicu uvrštenu među stranice koje vam se sviđaju, ili vam se sviđaju naše objave, ili ste ostavili komentar na našim objavama ili ste podijelili naše objave.

 

Connexus neće prikupljati navedene osobne podatke ako nam ih ne date dobrovoljno. Ako nam ne želite dati vaše osobne podatke i dalje možete pristupiti Stranici, ali nas nećete moći kontaktirati ili naručiti naše proizvode.

 

 1. Podaci koje prikupljamo

 

 • Natječaji za posao

 

Connexus obrađuje osobne podatke kandidata koji se javljaju na natječaj za posao (ime, prezime, stručne kvalifikacije, radno iskustvo, kontaktni podaci, fotografija) te ih čuva do konačnog završetka natječaja. Nakon završenog natječaja za posao Connexus čuva osobne podatke odabranih kandidata s kojima sklapa ugovor o radu i podatke kandidata koji su dali privolu da ostanu u bazama podataka u trajanju do 2 godine nakon prijave na natječaj. Osobnim podacima kandidata za posao imaju pristup samo ovlaštene osobe unutar Connexusa koje obrađuju i analiziraju prijave u svrhu povratnog kontaktiranja kandidata te eventualnog zapošljavanja.

 

 • Otvorene molbe za posao

 

Connexus prikuplja otvorene molbe kandidata koji žele raditi kod nas. Osobnim podacima iz otvorenih molbi za posao imaju pristup samo ovlaštene osobe koje otvorene molbe obrađuju u svrhu povratnog kontaktiranja kandidata te eventualnog zapošljavanja. Podaci se čuvaju, temeljem legitimnog interesa, u trajanju do 2 godine od dana zaprimanja otvorene molbe, kako bismo u slučaju potrebe mogli kontaktirati određene kandidate.

 

 • Društvene mreže

 

Connexus ima pristup osobnim podacima osoba s kojima je povezano na društvenim mrežama (Facebook). Povezane su osobe sve one koje su pritisnule like, follow, recommend ili su nam poslali poruku. Te osobne podatke čuvamo sve dok traje povezanost, odnosno dok osoba ne zatraži brisanje ili uklanjanje osobnih podataka. U ovom slučaju, podaci se obrađuju na temelju legitimnog interesa za povezivanje s kupcima ili potencijalnim kupcima.

 

 • Posjetitelji Stranice

 

Connexus prikuplja osobne podatke posjetitelja Stranice te osoba koji nas kontaktiraju ili ispune narudžbenicu putem obrazaca koji se nalaze na Stranici (mrežni identifikator, ime, prezime, poduzeće, ulica i broj). Osobni podaci se čuvaju maksimalno 11 godina temeljem legitimnog interesa ili za izvršavanje ugovora ili predugovornih radnji.

 

Stranica ne koristi kolačiće, međutim mrežni identifikatori se šalju Google-u na domene fonts.googleapis.com i font.gstatic.com radi očitavanja Google fonta (Roboto), u Sjedinjenje Američke Države. Google certificiran Privacy Shield sporazumom te ako želite saznati više informacija o obradi podataka od strane Google-a, molimo da pročitate njihova pravila privatnosti.

 

 • Poslovna suradnja s klijentima

 

Zbog određenih pravnih obaveza obrađujemo kontaktne podatke, podatke o plaćanju i komunikaciji (bivših) klijenata u svrhu redovnog poslovanja. Šaljemo račune, čuvamo račune i pohranjujemo korespondenciju s (bivšim) klijentima na našem poslužitelju e-maila i u online radnim mapama. Podatke čuvamo u skladu s važećim zakonima (npr. Zakon o računovodstvu: minimalno 11 godina).

 

Osobne podatke klijenata te zaposlenika, direktora/članova uprave poslovnih suradnika čuvamo u skladu sa Zakonom o računovodstvu, u razdoblju od 11 godina od zadnjeg dana poslovne godine na koju se podaci odnose.

 

 1. Svrhe, pravni temelj obrade i moguće posljedice nedavanja osobnih podataka

 

Kada nam dajete vaše osobne podatke, ograničit ćemo obradu podataka za svrhu za koju su prikupljeni. Obrada osobnih podataka uključuje:

 

 1. Poduzimanje koraka po vašem zahtjevu prije sklapanja ugovora (npr. odgovaranje na vaša pitanja i komentare, ispunjavanje vaših zahtjeva, slanje ponude, zaprimanje ponude, obrađivanje otvorene molbe za posao ili prijave na natječaj za posao);

 

 1. Izvršavanje ugovora u kojem ste ugovorna strana (prodaja strojeva i opreme, popravak strojeva i opreme i sl.);

 

 1. Istraživanje sumnje na prijevaru, uznemiravanje, fizičku prijetnju ili druga kršenja bilo kojeg zakona, pravila ili propisa, pravila Stranice ili prava trećih strana; ili istraživanje bilo kakvog sumnjivog ponašanja koje smatramo neprimjerenim;

 

 1. Poštovanje pravnih obaveza kojima Connexus podliježe (npr. računovodstveni i porezni propisi te ostale obveze propisane zakonom, drugim propisom ili sudskim nalogom);

 

 1. Za potrebe ili u vezi s pravnim postupcima, uspostavom, obranom ili ostvarivanjem zakonom utvrđenih prava;

 

 1. Provođenje komunikacije putem elektroničkih alata (e-mail, društvena mreža) u skladu s odgovarajućim zakonskim osnovama, temeljem legitimnog interesa ili dane privole ispitanika.

 

Davanje osobnih podataka za gore navedene svrhe od A do E je dobrovoljno, ali bilo kakvo odbijanje davanja takvih podataka može onemogućiti Connexusu da s vama sklopi ugovor, da odgovori na vaše upite, da zaprimi i obradi vašu prijavu i da se pridržava pravnih obveza kojima Connexus podliježe.

 

Dostavljanje osobnih podataka za svrhe opisane u točki F je također dobrovoljno. Nedavanje takvih osobnih podataka ili prigovor obradi osobnih podataka na odgovarajućim osnovama može spriječiti Connexus da s vama komunicira u određenim situacijama. U slučaju nedavanja osobnih podataka ili prigovora na obradu i dalje vas možemo kontaktirati u administrativne svrhe, kao što je izvršavanje narudžbe ili ugovora.

 

U slučaju da ste dali privolu za određenu svrhu u svakom slučaju možete povući svoju privolu te u tom slučaju Connexus neće više obrađivati vaše osobne podatke u navedenu svrhu.

 

 1. Primatelji

 

Vaši osobni podaci mogu biti otkriveni, u vezi s gore navedenim svrhama:

 

 • subjektima koji održavaju naše informatičke sustave;

 

 • subjektima koji nam pružaju računovodstvene usluge, koji su podvrgnuti odgovarajućoj ugovornoj obvezi povjerljivosti;

 

 • osobama koje je Connexus ovlastio za obradu osobnih podataka, koje su podvrgnute odgovarajućoj zakonskoj obvezi povjerljivosti (zaposlenici Connexusa);

 

 • suradnicima Connexusa, koji su podvrgnuti odgovarajućoj ugovornoj obvezi povjerljivosti;

 

 • mjerodavnim službama i tijelima javne vlasti kada to zahtijeva mjerodavno pravo ili u dobroj vjeri (HZZO, HZMO, FINA, Porezna uprava, MUP, sudovi)

 

 • poslovnim partnerima za njihove potrebe samo u skladu s odgovarajućim zakonskim osnovama.

 

 1. Čuvanje podataka

 

Connexus će obrađivati vaše osobne podatke samo za vrijeme potrebno za postizanje svrha opisanih pod člankom 4. ovih Pravila privatnosti, ako ovim Pravilima privatnosti za određene slučajeve nije drugačije navedeno. S obzirom na marketinške svrhe opisane u odjeljku 4.F, Vaši osobni podaci bit će obrađivani sve dok ne iskoristite svoje pravo na prigovor ili dok ne povučete privolu za obradu osobnih podataka.

 

Osim gore navedenog, Connexus će zadržati vaše osobne podatke za vrijeme potrebno ili dopušteno u skladu s ovim Pravilima privatnosti i mjerodavnim pravom.

 

 1. Vaša prava

 

Vaša prava u vezi s obradom vaših osobnih podataka su:

 1. pravo na pristup svojim osobnim podacima, tj. pravo dobiti od nas potvrdu obrađuju li se osobni podaci koji se odnose na vas, te ako se takvi osobni podaci obrađuju, pristup osobnim podacima, uključujući pravo dobiti kopiju osobnih podataka koji se obrađuju;

 

 1. pravo na ispravak, odnosno nadopunu netočnih osobnih podataka koji se na vas odnose bez nepotrebnog odgađanja, među ostalim i davanjem dodatne izjave;

 

 1. pravo na brisanje osobnih podataka koji se odnose na vas, posebice u slučajevima ako:
 • više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni;
 • su nezakonito obrađeni;
 • povučete, u cijelosti ili djelomično, privolu koju ste nam dali za obradu vaših osobnih podataka u navedene svrhe i ako ne postoji druga pravna osnova za obradu;
 • moraju se brisati zbog poštovanja pravne obveze prema važećim pravnim propisima;

 

 1. pravo na ograničavanje obrade u sljedećim slučajevima:
 • ako osporavate točnost svojih osobnih podataka, na razdoblje kojim se nama omogućuje provjera točnosti osobnih podataka;
 • ako je obrada nezakonita, ali se protivite brisanju vaših osobnih podataka te umjesto toga tražite ograničenje njihove uporabe;
 • ako više ne trebamo osobne podatke za potrebe obrade, ali ih vi tražite radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva;

 

 1. pravo uložiti prigovor na obradu vaših osobnih podataka ako smatrate da se ne obrađuju u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka i zakonom.

 

 1. pravo podnijeti pritužbu u vezi s obradom vaših osobnih podataka Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Martićeva 14, Zagreb (azop.hr).

 

 1. pravo povući privolu u kojem slučaju će obrada koja se temelji na vašoj privoli prestati, bez negativnog utjecaja na ugovorni odnos koji imate s nama. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja.

 

 1. Poveznice na druge stranice

 

Stranica može sadržavati poveznice na druge internetske stranice koje nisu u vlasništvu, upravljane ili održavane od strane Connexusa. Kada napustite Stranicu, trebate primijetiti i pročitati uvjete i pravila privatnosti svake internetske stranice koju posjećujete. Također, trebali biste samostalno procijeniti autentičnost bilo koje internetske stranice koja se doima ili tvrdi da je jedna od naših Stranica. Unatoč svim poveznicama koje bi mogle postojati na Stranici, osim ako nije drugačije navedeno, ne kontroliramo, preporučujemo ili ne podržavamo navedene internetske stranice. Preuzimanje materijala s određenih internetskih stranica može rezultirati povredom prava intelektualnog vlasništva ili uvođenjem virusa u vaš računalni sustav.

 

 1. Sigurnosne prakse

 

Da bismo zaštitili vaše osobne podatke od slučajnog ili nezakonitog uništavanja, gubitka ili mijenjanja te od neovlaštenog odavanja ili pristupa, Connexus koristi tehničke i organizacijske mjere sigurnosti. One se odnose na mogućnost pristupa osobnim podacima od isključivo ovlaštenih osoba, antivirusnu zaštitu informacijskog sustava te HTTPS enkripciju Stranice.

 

Zbog inherentne otvorene prirode interneta, ne možemo jamčiti da će komunikacija između vas i nas ili informacija pohranjenih na Stranici ili na našim poslužiteljima biti potpuno sigurna od neovlaštenog pristupa trećih strana. U najvećoj mjeri dopuštenoj mjerodavnim pravom, ne preuzimamo odgovornost za bilo kakvu štetu koju biste mogli pretrpjeti zbog bilo kakvog gubitka, neovlaštenog pristupa, zloupotrebe ili izmjene bilo kakvih informacija koje pošaljete na Stranicu.

 

 1. Mjerodavno pravo / jurisdikcija

 

Za sva pitanja koja se odnose na Stranicu i ova Pravila privatnosti mjerodavno je hrvatsko pravo. Suglasni ste da će u vezi s postupkom koji se odnosi na Stranicu i ova Pravila Privatnosti biti isključiva i mjesna nadležnost sudova u Republici Hrvatskoj. Ne jamčimo niti impliciramo da je Stranica ili sadržaj/materijali na Stranici prikladan za upotrebu izvan Republike Hrvatske. Informacije navedene na Stranici koje se odnose na bilo koje usluge primjenjive su samo u Republici Hrvatskoj te usluge i proizvodi možda nisu dostupni na svim lokacijama.

 

 1. Djelomična ništetnost

 

Ako bilo koja odredba ovih Pravila privatnosti bude ništetna, pobojna ili neizvršiva, takva se odredba ne primjenjuje u onoj mjeri u kojoj je ništetna, pobojna ili neizvršiva, dok navedeno neće utjecati na valjanost preostalih odredbi ovih Pravila privatnosti.  

 

 1. Promjene i ažuriranja naših Pravila privatnosti

 

Connexus pridržava pravo izmjene ili ažuriranja ovih Pravila privatnosti u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave. Molimo vas da s vremena na vrijeme provjerite sve izmjene ili ažuriranja naših Pravila privatnosti, koja će biti objavljena ovdje i pokazivat će ažurirani datum stupanja na snagu na prvoj stranici Pravila privatnosti ako bilo koje izmjene ili ažuriranja budu izvršena.

 

 1. Kontakt informacije

 

Ako imate bilo kakvih pitanja ili komentara u vezi sa Stranicom ili Pravilima privatnosti, možete nam se obratiti putem e-mail adrese info@connexus-inzenjering.hr ili putem telefona +385 1 7701583.